Ολοήμερα τμήματα

Δημοτικά σχολεία Νηπιαγωγεία

1ο Δ.Σ. Χίου (ΕΑΕΠ)

2ο Δ.Σ. Χίου (ΕΑΕΠ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

3ο Δ.Σ. Χίου

4ο Δ.Σ. Χίου

5ο Δ.Σ Χίου (ΕΑΕΠ)

6ο Δ.Σ. Χίου

7ο Δ.Σ. Χίου (ΕΑΕΠ)

9ο Δ.Σ Χίου

11ο Δ.Σ. Χίου

1ο Δ.Σ. Βροντάδου

2ο Δ.Σ. Βροντάδου

3ο Δ.Σ. Βροντάδου

Δ.Σ. Αγ. Γεωργίου

Δ.Σ Αγ. Μηνά - Θυμιανών (ΕΑΕΠ)

Δ.Σ. Βολισσού

Δ.Σ. Θολοποταμίου

Δ.Σ. Καλαμωτής

Δ.Σ. Καλλιμασιάς

Δ.Σ Κάμπου

Σχ. Κεν. Καμποχώρων

Σχ. Κεν. Καρδαμύλων

Δ.Σ Καρυών

Δ.Σ. Καταρράκτη

Δ.Σ. Λιβαδίων

Δ.Σ. Λιθίου

Δ.Σ. Νενήτων

Δ.Σ. Οινουσσών

Δ.Σ. Πυργίου

Δ.Σ. Ψαρών

Δ.Σ. Ειδικό

 

1ο Νηπ. Χίου
2ο
Νηπ. Χίου (2 τμήματα)
3ο
Νηπ. Χίου

4ο Νηπ. Χίου

5ο Νηπ. Χίου

6ο Νηπ. Χίου

7ο Νηπ. Χίου

8ο Νηπ. Χίου
10ο Νηπ. Χίου

12ο Νηπ. Χίου
1ο Νηπ. Βροντάδου

2ο Νηπ. Βροντάδου

3ο Νηπ. Βροντάδου

Νηπ. Βολισσού
Νηπ. Αγ. Μηνά-Νεοχωρίου (2 τμήματα)

Νηπ. Θολοποταμίου
Νηπ. Καλλιμασιάς
Νηπ. Κάμπου
1ο Νηπ. Καμποχώρων

2ο Νηπ. Καμποχώρων
Νηπ. Καρδαμύλων (2 τμήματα)
Νηπ. Καρυών

Νηπ. Καταρράκτη

Νηπ. Λιβαδίων
Νηπ. Λιθίου
Νηπ. Νενήτων

Νηπ. Πυργίου

Νηπ. Οινουσσών
Νηπ. Ψαρρών

Ειδικό Νηπ.