Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Τ.Κ  ΤΗΛ/ΝΟ  fax
τα δημοτικα σχολεια του νομου χιου
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  Ι. ΠΑΤΕΡΑ ΧΙΟΣ  82100 2271022408 2271023162
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΙΧΑΛΩΝ ΧΙΟΣ  82100 2271022411 2271022411
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΟΣ  82100 2271022387 2271022387
4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΧΙΟΣ  82100 2271028513 2271028513
5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙ ΧΙΟΥ  82100 2271022418 2271022418
6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  Ι. ΠΑΤΕΡΑ ΧΙΟΣ  82100 2271022409 2271022409
7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  ΓΛΥΠΤΗ ΧΙΟΣ  82100 2271022410 2271022327
8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΧΙΟΣ  82100

2271082722

2271022386

2271022386
9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ Ι.ΚΑΡΡΑ 1 ΧΙΟΣ  82100 2271023103 2271023103
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ  ΛΙΒΑΔΙΑ ΧΙΟΥ  82100

2271022561

2271021421

2271022561
11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  ΖΟΛΩΤΑ 2 ΧΙΟΣ  82100 2271024491 2271024491
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ  82200 2271092356 2271092356
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ  82200 2271092482 2271092482
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ  82200 2271092380 2271092380
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ  82100 2271078392 2271078392
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΥ  82100 2271031226 2271031226
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ  82103 2274021206 2274021206
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ  ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ ΧΙΟΥ  82102 2271051201 2271051201
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΧΙΟΥ  82102 2271071216 2271071216
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ  82100 2271051207 2271051207
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ  ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ  82100 2271031541 2271031541
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΧΙΟΥ  82100 2271078300 2271078300
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ  82300 2272022267 2272022364
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ  ΚΑΡΥΕΣ ΧΙΟΥ  82100 2271079215 2271079215
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΧΙΟΥ  82102 2271061334 2271061334
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ ΧΙΟΥ  82100 2271074520 2271074520
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΙΟΥ  ΛΙΘΙ ΧΙΟΥ  82102 2271073277 2271073277
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ  ΝΕΝΗΤΑ ΧΙΟΥ  82102 2271061532 2271061532
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ  82101 2271055393 2271055393
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ  ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ  82102 2271072261 2271072261
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΥΚΙΑΔΑΣ  ΣΥΚΙΑΔΑ ΧΙΟΥ  82100 2271074266 2271074266
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΩΝ  ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ  82104 2274061221 2274061221
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΙΜΠΗ 8 ΧΙΟΣ 82100 2271022130 2271022130

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Τ.Κ ΤΗΛ/ΝΟ fax
τα νηπιαγωγεια του νομου χιου
ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ 82100 2271078108 2271078392
ΝΗΠ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ 82100 2274021429  
ΝΗΠ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ 82200 2271092457  
ΝΗΠ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ 82200 2271093427  
ΝΗΠ. ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ ΧΙΟΥ 82102 2271051137 2271051137
ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΧΙΟΥ 82102 2271071216 2271071216
ΝΗΠ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ 82102 2271052288  
ΝΗΠ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 1ο ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΧΙΟΥ 82100 2271078101  
ΝΗΠ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 2ο ΔΑΦΝΩΝΑΣ ΧΙΟΥ 82100 2271078444  
ΝΗΠ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1ο ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ 82300 2272022342  
ΝΗΠ. ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΡΥΕΣ ΧΙΟΥ 82100 2271079220  2271079215
ΝΗΠ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΧΙΟΥ 82102 2271062004 2271061334
ΝΗΠ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΧΙΟΥ 82300 2271074374 2271074374
ΝΗΠ. ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙ ΧΙΟΥ 82102 2271073277  
ΝΗΠ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ 82101 2271055302 2271055302
ΝΗΠ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ 82102 2271072640 2271072261
ΝΗΠ. ΣΥΚΙΑΔΑΣ ΣΥΚΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 82300 2271074266  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 11ο ΣΥΡΟΥ 9 ΧΙΟΣ 82100 2271022577  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 12ο ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΧΙΟΣ 82100 2271028513 2271028513
ΝΗΠ. ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ 82104 2274061354 2271061221
ΝΗΠ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ 82200 2271093919  
ΝΗΠ. ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙ ΧΙΟΥ 82100 2271031412 2271031412
ΝΗΠ. ΚΑΜΠΟΥ 2ο ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ 82100 2271031885  
ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΛΙΒΑΔΙΑ ΧΙΟΥ 82100 2271022390 2271022390
ΝΗΠ. ΝΕΝΗΤΩΝ ΝΕΝΗΤΑ ΧΙΟΥ 82102 2271061891  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 1ο ΓΛΥΠΤΗ ΧΙΟΣ 82100 2271028233  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 2ο ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΙΟΣ 82100 2271020333  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 3ο ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΟΣ 82100 2271020525  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 4ο ΒΑΡΒΑΣΙ ΧΙΟΥ 82100 2271022208 2271022208
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 5ο ΛΑΤΟΜΙ ΧΙΟΥ 82100 2271020092  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 6ο ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΙΟΣ 82100 2271020666  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 7ο Ι. ΠΑΤΕΡΑ ΧΙΟΣ 82100 2271022710  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 8ο ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΟΣ 82100 2271020568  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 9ο ΓΛΥΠΤΗ 24 ΧΙΟΣ 82100 2271028233  
ΝΗΠ. ΧΙΟΥ 10ο ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΙΟΣ 82100 2271020635  
ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΧΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 45 ΧΙΟΣ 82100 2271022130 2271022130
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠ. ΧΙΟΥ  ΣΙΦΙ - ΧΙΟΣ  82100  2271024700  2271024700