Εγκύκλιοι 2013

(11/12/2013) Εγκύκλιος 73


(03/12/2013) Εγκύκλιος 72


(02/12/2013) Εγκύκλιος 71


(26/11/2013) Εγκύκλιος 70 - Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας Πράξεων ΕΣΠΑ


(25/11/2013) Εγκύκλιος 69


(20/11/2013) Εγκύκλιος 68


(12/11/2013) Εγκύκλιος 67


(7/11/2013) Εγκύκλιος 66


(4/11/2013) Εγκύκλιος 65


(25/10/2013) Εγκύκλιος 64


(24/10/2013) Εγκύκλιος 63


(21/10/2013) Εγκύκλιος 62


(07/10/2013) Εγκύκλιος 61


(24/09/2013) Εγκύκλιος 60


(20/09/2013) Εγκύκλιος 59


(13/09/2013) Εγκύκλιος 58


(05/09/2013) Εγκύκλιος 57


(05/09/2013) Εγκύκλιος 56


(02/09/2013) Εγκύκλιος 55


(09/08/2013) Εγκύκλιος 52

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2013-2014


(09/08/2013) Εγκύκλιος 51

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2013-2014


(26/07/2013) Εγκύκλιος 50

ΘEMA 1ο: Χορήγηση ? Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ) σχ. έτος 2013-2014. Χορήγηση ? Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

ΘEMA 2ο: Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


(19/07/2013) Ανακοινοποίηση στο ορθό - Εγκύκλιος 47


(16/07/2013) Εγκύκλιος 49

ΘΕΜΑ : Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ06 σε Μειονοτικά Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης 2013-2014


(15/07/2013) Εγκύκλιος 48

ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 2013-2014

ΘΕΜΑ 2ο: Αποσπάσεις σε Υπηρεσίες και Φορείς 2013-2014

ΘΕΜΑ 3ο: Αποσπάσεις σε Μειονοτικά Σχολεία 2013-2014


(12/07/2013) Εγκύκλιος 47
Θέμα 1ο: Ανακοίνωση μεταθέσεων - τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Χίου
Θέμα 2ο: Ανακοίνωση Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ Χίου


Εγκύκλιος 46
Θέμα 1ο: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θέμα 2ο: Τήρηση των διατάξεων περί Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.


Εγκύκλιος 45
Υποβολή Δήλωσης Μετάθεσης-Οριστικής Τοποθέτησης εντός περιοχής.


Εγκύκλιος 44
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2013-2014.


Εγκύκλιος 43
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), έτους 2013.


Εγκύκλιος 42    
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Α/θ?ιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή ?ετάθεσης και σε Σχολεία Διαπολιτισ?ικής Εκπαίδευσης.


Εγκύκλιος 41    
Θέμα 1ο: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014
Θέμα 2ο: Ευχετήρια Επιστολή για τη Λήξη του Σχολικού Έτους στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου


Εγκύκλιος 40  
Ενημέρωση για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.


Εγκύκλιος 39 
Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη.

Εγκύκλιος 38

Θέμα 1ο: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Θέμα 2ο: Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν  αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό  Έτος 2013-2014
 
Εγκύκλιος 37 
Δικαιολογητικά λήξης διδακτικού έτους 2012-2013.

Εγκύκλιος 36
Θέμα 1ο: Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά και Ολοήμερα Νηπιαγωγεία), για το Σχολικό Έτος 2013-2014
Θέμα 2ο: Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), για το Σχολικό Έτος 2013-2014.

Εγκύκλιος 35
Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2013-2014 - Λήξη σχολικού έτους 2012-2013

Εγκύκλιος 34   
ΘΕΜΑ: Διανο?ή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθ?ιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.

 Εγκύκλιος 33   
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολογητών Θεσμού Αριστείας 2013.

 Εγκύκλιος 32  
Θέμα 1ο: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  για  την  εφαρμογή  μειωμένου  ωραρίου εργασίας  λόγω  αναπηρίας  σε υπαλλήλους που  απολαμβάνουν  ειδικού  ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου
Θέμα 2ο: Πραγματοποίηση Προγράμματος εκπαιδευτικών  επισκέψεων στους μαθητές των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Εγκύκλιος 31
Θέμα: Μεταθέσεις στα Μειονοτικά Σχολεία.

  Εγκύκλιος 30
Θέμα: Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014.

 Εγκύκλιος 29
 ΘΕΜΑ: Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων και στοιχείων.

  Εγκύκλιος 28
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13.

 Εγκύκλιος 27
ΘΕΜΑ: Εκτιμήσεις και ιδέες/προτάσεις για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

 Εγκύκλιος 26  
Θέμα: Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Εγκύκλιος 25 
Διαδικασία εγγραφής ? επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014
Εγκύκλιος 24 
Θέμα 1ο: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος  Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών
Θέμα 2ο: Δραστηριότητες Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Εγκύκλιος 23 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.).

Εγκύκλιος 22 
Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Σχολής, ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Εγκύκλιος 21  
ΘΕΜΑ 1ο: Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α? και Β? φάσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Εγκύκλιος 20 
Προετοιμασίες και υλοποίηση δράσεων για την 21η Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού.

  Εγκύκλιος 19 
Θέμα: Οριστικοποίηση καταλόγων δικαιούχων σίτισης του Προγράμματος ??ΣΙΤΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΘΑ??.

  Εγκύκλιος 18 
Θέμα: Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 -2013.

  Εγκύκλιος 17
Θέμα: Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας ? Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης.

Εγκύκλιος 16 
Θέμα 1ο: Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014
Θέμα 2ο: Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 ? 2013.

  Εγκύκλιος 15  
Θέμα 1ο: Σχολικές Εκδρομές
Θέμα 2ο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Π.Π.Σ 
Θέμα 3ο: Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στην Π.Ε.   
Θέμα 4ο: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του ΚΠγ, περιόδου Μαΐου 2013.

  Εγκύκλιος 14
ΘΕΜΑ: Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

   Εγκύκλιος 13 
ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων μετά από μακρόχρονη απουσία τους ή εκλογή τους σε θέση αιρετών Ο.Τ.Α.

  Εγκύκλιος 12 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

  Εγκύκλιος 11 
Θέμα 1ο: Διοργάνωση Ετήσιου Διαγωνισμού Μαθητικού Εντύπου Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.
Θέμα 2ο: Προτάσεις για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του ΚΠγ, περιόδου Μαΐου 2013.

   Εγκύκλιος 10
Θέμα: Έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών από την Αλβανική Δημοκρατία.

  Εγκύκλιος 9
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον ορισμό Μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Χίου, ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

  Εγκύκλιος 8 
Θέμα 1ο: Συγκρότηση και ορισμός Γραμματείας του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Θέμα 2ο: Διαβίβαση Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα έτη 2013 ? 2014.

  Εγκύκλιος 7 
Θέμα 1ο: Αποστολή νέου πίνακα Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων
Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση στοιχείων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (survey).

  Εγκύκλιος 6 
Συμπληρωματική Μεταθέσεων.

  Εγκύκλιος 5 
Θέμα 1ο: Εορτασμός 69ης Επετείου από τον βομβαρδισμό του WIRIL
Θέμα 2ο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Εγκύκλιος 4
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Α/θ?ιας Εκπ/σης σε Μειονοτικά Σχολεία σχ. έτους 2012-13.

  Εγκύκλιος 3
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-13.

   Εγκύκλιος 2
ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013.

  Εγκύκλιος 1
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επισκέψεις

Σήμερα44
Χθες31
Μήνας732
Συνολικά91321


Επισκέπτες τώρα

Guests : 5 guests online
Powered by CoalaWeb

Γιορτάζουν σήμερα