Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Χίου

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Α' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σχολεία Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σχολεία Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

 

Εγκύκλιοι


2009-2010
Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 2
Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 1

2008 - 2009

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 3
Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 2
Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 1

2007
Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 6

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 5

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 4

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 3

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 2

Εγκύκλιος Σχολικών Συμβούλων 1